2014
Ses bedst i browseren på din pc eller mac.

Lyset måske ikke det hurtigste i universet

De fysiske love står måske til en omskrivning, da Einsteins teori om at intet er hurtigere end lyset, og som er grundreglen i E=mc², nu har vist sig måske ikke at passe.

Forsøg udført af CERN har nemlig vist partikelelementer, der bevægede sig hurtigere end lysets hastighed. Mere specifikt 60 nanosekunder hurtigere over en afstand på godt 500 km.

Forske

rne troede ikke selv på deres resultat, og har brugt måneder på at tjekke deres resultater. De er kommet frem til, at resultaterne har en fejlmargin på kun 10 nanosekunder, hvorfor de bør være valide.

Et hold forskere ved Fermilab fik et ligende resultat allerede i 2007, men deres fejlmargin var større, og derfor blev det i

kke godtaget.

Fermilab er allerede igang med at prøve at be/afkræfte CERN's resultater, hvilket CERN hilser velkommen. Desværre er Fermilabs instrumenter ikke nær så præcise som CERN's, og det eneste andet institut i verden der kan efterligne forsøget ligger i Japan og er blevet ramt af tsunamien.

KILDE NEWZ.DK

kategorier